flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Доступ до публічної інформації

06 вересня 2018, 08:56

 

Доступ до публічної інформації

 

Президентом України для впровадження  європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) бажаний спосіб отримання запитуваної інформації (електронною поштою, поштовим зв'язком);

4) підпис і дату.

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

                                                                                                                                 Шевченківський районний суд м.Києва

                                                                                                                                 вул.Дегтярівська, 31-А, м.Київ, 03057

                                                                                                                                 ____________________________________

                                                                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

                                                                                                                                 ____________________________________

                                                                                                                                 ____________________________________

                                                                                                                                 (адреса запитувача інформації)

                                                                                                                                 тел. ____________________;

                                                                                                                                 е-mail___________________

 

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати таку інформацію:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

______________________________________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

 

          ____________________________                                                                                     ____________________

                         (підпис)                                                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

          ______________ 20____ року

                          (дата)

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

                                                                                                                                 Шевченківський районний суд м.Києва

                                                                                                                                 вул.Дегтярівська, 31-А, м.Київ, 03057

                                                                                                                                 _____________________________________

                                                                                                                                 (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

                                                                                                                                 _____________________________________

                                                                                                                                 _____________________________________

                                                                                                                                 (адреса місця розташування)

                                                                                                                                 тел. ________________;

                                                                                                                                 е-mail___________________


ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати таку інформацію:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

______________________________________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

 

                         ____________________________                                                                     ____________________

                     (підпис представника юридичної особи)                                                                   (ініціали, прізвище)

 

                           ______________ 20____ року

                                           (дата)