flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Щодо спростування інформації, розміщеної в ЗМІ

07 грудня 2020, 16:00

Шевченківський районний суд міста Києва з метою спростування інформації, розміщеної в ЗМІ за посиланням: http://internetua.com/v-ukraine-moshennik-polucsil-uslovnyi-srok-za-feikovoe-lekarstvo-ot-raka, щодо призначення судом покарання з випробуванням особі, засудженій за фальсифікацію лікарських засобів, повідомляє наступне:

 Конституція України передбачає, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

 Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. (стаття 124 Конституції України).

 Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. (стаття 129 Конституції України).

 Відповідно до частини третьої статті 26 КПК України суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

 За частиною шостою статті 22 КПК України суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.

 До суду надійшла угода про визнання винуватості, яка була укладена між прокурором Офісу Генеральної прокуратури та підозрюваним С., в присутності захисника, відповідно до якої підозрюваний в повному обсязі, беззастережно визнав свою винуватість у в інкримінованих діяннях, ініціював укладення угоди, щиро розкаявся, добровільно відшкодував в повному обсязі матеріальну шкоду потерпілому. Сторони угоди погодились на призначення покарання С.: за ч.1 ст.255 КК України – у виді позбавлення волі строком на 5 років, за ч.2 ст.321-1 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) із застосуванням статті 69 КК України – у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

 Далі в угоді визначено, що на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, сторони погодилися на призначення остаточного покарання C. у виді позбавлення волі строком на 5 років.

 Також в угоді сторони дійшли згоди щодо застосування статті 75 КК України, на підставі якої С. підлягає звільненню від кримінальної відповідальності з іспитовим строком на 3 роки із покладенням на нього обов’язків, визначених статтею 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

За змістом угоди підозрюваний С. під час досудового розслідування дав детальні показання про події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню), чим активно сприяв розкриттю злочину, добровільно відшкодував в повному обсязі матеріальну шкоду потерпілому.

 На обґрунтування підстав застосування статті 69 КК України в угоді зазначено про добровільне повідомлення підозрюваним про створення злочинної організації і участь у ній, відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, надання викривальних показань щодо організаторів та інших учасників злочинної організації, сприяння підозрюваним під час досудового розслідування кримінального провадження щодо нього, його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, враховуючи особу обвинуваченого, наявність на його утриманні малолітньої дитини, позитивну характеристику, відсутність судимостей.

До угоди про визнання винуватості долучена заява представника потерпілого, за якою він надає згоду на укладення угоди.

В судовому засіданні сторони угоди та потерпілий підтвердили обставини, викладені в угоді та просили суд її затвердити.

Судом перевірені умови угоди та встановлено, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов’язків можливо, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно, визначені в угоді вид та міра покарання відповідають вимогам Кримінального кодексу України.        

Звертаємо увагу представників ЗМІ та громадян на такі особливості ухвалення вироку на підставі угоди.

Інститут угод у кримінальному провадженні діє з 2012 року.

Закріплення у КПК угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості спрямована на виконання Рекомендації № 6 II (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Стосовно спрощення кримінального правосуддя".

Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості за своєю правовою природою є схожою на угоди про визнання вини, які поширені у США. 

Застосування альтеративних форм вирішення конфліктів у сфері кримінальної юстиції закріплено низкою міжнародних документів, зокрема, Рекомендації Ради Європи № 1(85)1 щодо статусу жертви у межах системи кримінального права; Рекомендації Ради Європи № 11(87)8 щодо спрощення структури системи кримінальної юстиції (правосуддя); Рекомендації Ради Європи № 13(87)1 щодо зменшення ступеня віктимізації і надання допомоги потерпілим; Рекомендації Ради Європи № 11(95) щодо структури управління системою кримінального правосуддя; Рекомендації Ради Європи № К(99)9 щодо принципів організації медіації у кримінальних справах тощо.

Відповідно до кримінального процесуального законодавства України прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов'язаний враховувати ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб. Тобто, чи надав підозрюваний або обвинувачений допомогу органам досудового розслідування у встановленні обставин кримінального провадження, з'ясуванні фактичних обставин, які мають істотне значення для розкриття злочину.

 При ухваленні вироку на підставі угоди суд не вправі призначити покарання, суворіше або менш суворе, ніж узгоджене сторонами угоди.    

У цьому провадженні судом встановлено, що інкриміновані обвинуваченому злочини статтею 12 КК України віднесено до тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому він не був організатором злочинної організації, викривав злочинні  дій інших учасників організації та повідомлена ним інформація підтверджена доказами.

 Як встановлено в судовому засіданні, показання С. дали можливість викрити злочинні дії інших учасників злочинної організації, в тому числі притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які перебувають в інших державах, та роль яких у вказаній організації є більш вагомою за роль підозрюваного С. і таким чином уникнути збільшення кількості потенційних постраждалих від дій такої злочинної організації.   

Суд перевірив умови угоди та встановив, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов’язків можливо, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно.

 Суд переконався, що угода може бути затверджена, у зв’язку з чим було  ухвалено вирок, яким затверджено угоду і призначено узгоджену сторонами міру покарання.

 Крім того, звертаємо увагу, що у повідомленнях ЗМІ було неправдиво викладено інформацію щодо виду лікарського засобу, його вартості та інші обставини вчинення злочину.

 Шевченківський районний суд м. Києва звертається до журналістів з проханням дотримуватись правил журналістської етики та висвітлювати лише перевірену інформацію із достовірних джерел.