flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звернення Шевченківського районного суду м. Києва від 25 грудня 2023 року

26 грудня 2023, 10:13

Голові комітету Верховної ради з питань правової політики 

Денису МАСЛОВУ

 

Голові Вищої ради правосуддя

Григорію УСИКУ

 

Голові ради судді України 

Богдану МОНІЧУ

 

Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Роману ІГНАТОВУ

З огляду на збільшення загроз для кібербезпеки, несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається у автоматизованих системах, в органах та установах системи правосуддя, звертаємося до Вас з наступними пропозиціями щодо створення запобіжних заходів від несанкціонованого доступу до таких систем, унормування роботи з інформацією, яка зберігається в таких системах та посилення відповідальності за порушення правил та норм законодавства щодо роботи з такими системами.

Відповідно до частини 6 статті 4 закону України «Про доступ до судових рішень» право на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру мають посадові чи службові особи, визначені Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

На виконання вимог закону всім суддям Державне підприємство «Інформаційні судові системи» видає автентифікатор на повний доступ до судових рішень, який складається з найменування користувача (логін) та паролю доступу.

Разом з тим, у діяльності суддів виникає потреба у делегуванні права доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі по тексту - ЄДРСР) визначеним працівникам апарату суду (помічникам суддів, або особам, які їх заміщують).

Так, слід вказати про надмірну завантаженість суддів Шевченківського районного суду м. Києва через тривалу неукомплектованість штату суддів та велику кількість справ, що розглядається Шевченківським районним судом м. Києва.

Така ситуація призводить до неможливості виконання функцій судді без надання можливості помічнику судді (або іншій особі, яка тимчасово його замінює) повного доступу до ЄДРСР.

У зв’язку з наведеним виникає нагальна потреба у законодавчому закріпленні покладення таких повноважень на визначеного працівника апарату суду (помічника судді, або особу, яка його заміщує).

При цьому, звертаємо увагу на необхідність створення запобіжних заходів протидії несанкціонованому доступу до ЄДРСР.

Вважаємо за можливе розробити механізм використання автентифікатора лише за визначеною (робочою) ІР-адресою та направлення судді повідомлення про спробу повного доступу до ЄДРСР з використанням логіну та паролю судді з нетипової ІР-адреси та можливістю невідкладного блокування такого доступу суддею.

Наведений вище механізм використання автентифікатора передбачає необхідність внесення відповідних змін до Положення про помічника судді (зі змінами), затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року N 21.

Також, у зв'язку з наділенням помічників суддів (або осіб, які їх заміщують) додатковими повноваженнями, на нашу думку, слід передбачити покладення відповідальності на помічників суддів (або осіб, які їх заміщують) за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам.